Ciurea Park
Aprox. 398 m (0.4 Km)

Parcul Nichita Stanescu
Aprox. 613 m (0.6 Km)

Parcul Tolbuhin
Aprox. 564 m (0.6 Km)

Parcul Ottoi Calin
Aprox. 836 m (0.8 Km)

Parcul Titus Ozon
Aprox. 1175 m (1.2 Km)

Parcul National
Aprox. 1309 m (1.3 Km)

Obor Park
Aprox. 1355 m (1.4 Km)

Gheorghe Petrascu Park
Aprox. 1352 m (1.4 Km)

Parc Izvorul Rece
Aprox. 1530 m (1.5 Km)

Parcul Popa Soare
Aprox. 1460 m (1.5 Km)

Parcul Pasarari
Aprox. 1571 m (1.6 Km)

Parcul Sfantul Stefan
Aprox. 1596 m (1.6 Km)

Rosarium
Aprox. 1931 m (1.9 Km)

Kudos
Aprox. 1870 m (1.9 Km)

Parcul Lunca Florilor
Aprox. 2043 m (2.0 Km)

Titan Park
Aprox. 1981 m (2.0 Km)

Parc "Topoganul de ciment"
Aprox. 1994 m (2.0 Km)

Parcul Delfinului
Aprox. 1956 m (2.0 Km)

Parcul Ostrov
Aprox. 2039 m (2.0 Km)

Parcul Emil Garleanu
Aprox. 2030 m (2.0 Km)