Parcul 9 Mai
Aprox. 125 m (0.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 60 m (0.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 931 m (0.9 Km)

Parcul Regina Maria
Aprox. 987 m (1.0 Km)

Parc
Aprox. 1271 m (1.3 Km)

Parcul Giulesti
Aprox. 1308 m (1.3 Km)

Campus Grozavesti
Aprox. 1335 m (1.3 Km)

Complexul Sportiv Ciresarii
Aprox. 1469 m (1.5 Km)

Parcul Duca
Aprox. 1742 m (1.7 Km)

Gradina Botanica
Aprox. 1897 m (1.9 Km)

Parcul Grozavesti
Aprox. 1896 m (1.9 Km)

Parcul Garii de Nord
Aprox. 1879 m (1.9 Km)

Parc Dendrologic
Aprox. 2192 m (2.2 Km)

Gradina Botanica USAMV
Aprox. 2187 m (2.2 Km)

Parc Campus Leu
Aprox. 2211 m (2.2 Km)

Parcul Iuliu Maniu-Fabricii
Aprox. 2338 m (2.3 Km)

Loc de joaca
Aprox. 2250 m (2.3 Km)

Kiseleff Park
Aprox. 2335 m (2.3 Km)

Lacul Morii
Aprox. 2265 m (2.3 Km)

Parcul Eroilor Sanitari
Aprox. 2445 m (2.4 Km)