Cora Pantelimon
Orar: L-V 9.00 - 22.00,
S 8.00 - 22.00, D 9.00 - 21.00
Aprox. 562 m (0.6 Km)

Mega Image Minis
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D08.30 - 18.00
Aprox. 1666 m (1.7 Km)

Mega Image Titan
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2045 m (2.0 Km)

Mega Image Pantelimon
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2080 m (2.1 Km)

Auchan Titan
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2224 m (2.2 Km)

Penny Market Titan
Orar: L-S 8:00 - 21:00, D 9:00 - 18:00
Aprox. 2329 m (2.3 Km)

Billa Titan
Orar: L-S 7:00-22:00, D 8:00-20:00
Aprox. 2892 m (2.9 Km)

Profi Pantelimon
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 22:00
Aprox. 3138 m (3.1 Km)

Profi Titan
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 22:00
Aprox. 3059 m (3.1 Km)

Mega Image Iancului
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 3153 m (3.2 Km)

Mega Image Pallady
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 3316 m (3.3 Km)

Profi Salajan
Orar: L-S 7.00-23.00, D 8.00-20.00
Aprox. 3427 m (3.4 Km)

Selgros Pantelimon
Orar: L-S 06:00 - 22:00, D 07:00 - 22:00
Aprox. 3552 m (3.6 Km)

Profi Ritmului
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 22:00
Aprox. 3619 m (3.6 Km)

Mega Image Muncii
Orar: 08.00 - 23.00
Aprox. 3588 m (3.6 Km)

Mega Image Mihai Bravu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 3753 m (3.8 Km)

Metro Pallady
Metro Pallady
Aprox. 3879 m (3.9 Km)

Mega Image Camil Ressu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 3990 m (4.0 Km)

Real Pallady
Orar: 08:00 - 24:00
Aprox. 3989 m (4.0 Km)

Mega Image Ferdinand
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 4102 m (4.1 Km)