Mega Image Pantelimon
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 261 m (0.3 Km)

Mega Image Iancului
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1329 m (1.3 Km)

Profi Pantelimon
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 22:00
Aprox. 1309 m (1.3 Km)

Mega Image Minis
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D08.30 - 18.00
Aprox. 1486 m (1.5 Km)

Profi Ritmului
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 22:00
Aprox. 1790 m (1.8 Km)

Mega Image Muncii
Orar: 08.00 - 23.00
Aprox. 2023 m (2.0 Km)

Mega Image Titan
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1957 m (2.0 Km)

Mega Image Ferdinand
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2273 m (2.3 Km)

Cora Pantelimon
Orar: L-V 9.00 - 22.00,
S 8.00 - 22.00, D 9.00 - 21.00
Aprox. 2337 m (2.3 Km)

Mega Image Mihai Bravu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2353 m (2.4 Km)

Mega Image - Shop & Go Delea Noua
Orar: 07.00 - 23.00
Aprox. 2570 m (2.6 Km)

Kaufland Colentina
Orar: L-S 07.30 ? 22.00, D 08.00 ? 20.00
Aprox. 2570 m (2.6 Km)

G Market Colentina (Obor)
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2767 m (2.8 Km)

Billa Piata Unu (Dudesti)
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2839 m (2.8 Km)

Mega Image Camil Ressu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2944 m (2.9 Km)

Penny Market Titan
Orar: L-S 8:00 - 21:00, D 9:00 - 18:00
Aprox. 2910 m (2.9 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2880 m (2.9 Km)

Auchan Titan
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2991 m (3.0 Km)

Billa Titan
Orar: L-S 7:00-22:00, D 8:00-20:00
Aprox. 3134 m (3.1 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 3111 m (3.1 Km)