Mega Image Amzei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 235 m (0.2 Km)

Mega Image Iancu de Hunedoara
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1212 m (1.2 Km)

Mega Image Titulescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1489 m (1.5 Km)

Mega Image Banu Manta
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1647 m (1.6 Km)

Mega Image Carol
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1711 m (1.7 Km)

Carrefour Unirii
Orar: 7:00 - 22:00
Aprox. 1837 m (1.8 Km)

Mega Image Unirii
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1860 m (1.9 Km)

Mega Image Ion Mincu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2077 m (2.1 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2059 m (2.1 Km)

Mega Image Mosilor
Orar: L-S 07.30 - 23.00, D 08.00 - 23.00
Aprox. 2091 m (2.1 Km)

Mega Image 13 Septembrie
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2210 m (2.2 Km)

Carrefour Orhideea
Orar hipermarket: L-S 7:00 - 24:00, D 7:00 - 22:00, Orar galerie: 8:30 - 21:30
Aprox. 2409 m (2.4 Km)

Mega Image Lizeanu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2370 m (2.4 Km)

Mega Image Hala Traian
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2399 m (2.4 Km)

Mega Image Ion Mihalache
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2466 m (2.5 Km)

Mega Image Lacul Tei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00

Aprox. 2567 m (2.6 Km)

Mega Image Marasesti
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2578 m (2.6 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2550 m (2.6 Km)

Billa Floreasca
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2782 m (2.8 Km)

Kaufland Floreasca
Orar: L-S 07.30 - 22.00, D 08.00 - 20.00
Aprox. 2778 m (2.8 Km)